Wij stellen onze trainingen af op uw organisatie.


Wij bieden onder meer:
Uw leven, uw organisatie, uw missie, uw medewerkers, uw klanten, uw team, het succes en het plezier van u en uw medewerkers. Succes komt niet zomaar aanwaaien, daarvoor moet u soms diepgaan. Diepgaan, betekent het verschil tussen een prachtige overwinning en een verloren wedstrijd Een wedstrijd speel je altijd samen (u met uw medewerkers). Om diepgaan beloont te zien, zult u alle activiteiten af moeten stemmen op de klant en uw medewerkers betrekken bij de ontwikkeling van uw onderneming, immers zonder goed getrainde en gemotiveerde medewerkers zult u minder succesvol zijn. Daarom is het voor een onderneming van belang aandacht aan medewerkers te geven, waardoor ze groeien als mens en in hun functioneren.

Rapport presentatieHet is van belang om te beginnen met contact te zoeken naar de praktijk van de deelnemers. Vat krijgen op hun denkbeelden en knelpunten. Hoe verhouden die zich tot de knelpunten die u als opdrachtgever ervaart. Dit is cruciaal voor de vormgeving van de training. Wij stellen onze trainingen af op uw organisatie. Daarna volgt brainstormen.
Samen met u stellen we graag een programma samen dat volledig past bij het profiel van uw onderneming en uw medewerkers. Wij leveren maatwerk en zijn flexibel, luisteren naar uw wensen en starten met de opleidingen als u er ook achter staat.

Een advies kan er als volgt uitzien;
  1. Intake gesprek met de ondernemer (brainstormen)
  2. Huidige en gewenste situatie
  3. Plan van aanpak soort trainingen
  4. Training met ondernemer en kader
  5. Training medewerkers (gevoed met wensen ondernemer)
  6. Knelpunten medewerkers bespreken met ondernemer en kaderleden
  7. Plan van aanpak knelpunten medewerkers
  8. Voortgang en nazorgprogramma met bedrijfsmatige ondersteuning

Beleef het ook!


Bent u geïnterresseerd geraakt of wilt u meer weten? Bel gerust.

Van Rossum Training & Advies.